#JEUGD

CURSUS JEUGDSTRANDREDDER

Ben je 12 jaar of ouder en spreekt een vakantiejob tussen strand en zee je wel aan? Dan is de cursus 'Jeugdstrandredder' zeker iets voor jou! Dit lessenpakket bereidt je voor op de officiële cursus 'Redder-aan-Zee' die je nadien kunt volgen in Brugge, Kortrijk, Oostende of Koksijde. Wie reeds gestart is met deze cursus en ondersteuning wenst bij training, kan ook terecht bij de Reddersclub Knokke-Heist vzw.


Om zeker te zijn van je deelname dient het inschrijvingsgeld van €110,00 overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE47 9730 8069 8980 voor de start van de cursus. Pas na betaling kan voor jou een verzekering worden afgesloten. Zonder verzekering kan niet deelgenomen worden aan de lessen.


Inbegrepen in de cursus 'Jeugdstrandredder':

 • Verzekering lichamelijke schade
 • Professionele lesgevers
 • Huur zwembanen, leslokalen, materiaal surfclub...
 • Gebruik specifieke hulpmiddelen
 • Lidmaatschap Redderclub Knokke-Heist vzw
 • Korting op clubactiviteiten
 • Regelmatige nieuwsbrief

Aanwezigheid


Een zo groot mogelijke aanwezigheid is van essentieel belang: iedere les worden immers nieuwe reddingstechnieken aangeleerd. In het verlengde hiervan dient elke cursist voor tijd aanwezig te zijn: dit is tevens een zeer belangrijke attitude als redder.

Sport

Verwacht wordt dat je kan zwemmen. Techniek en conditie kunnen verder verfijnd worden tijdens de cursus.

Actie

Het aanleren van reddingstechnieken staat centraal. Hoe red ik mezelf? Hoe vervoer ik een drenkeling?

Begeleiding

Enkel gebrevetteerde redders met jaren ervaring maken de lessen op en begeleiden cursisten.

Praktische informatie

De cursus 'Jeugdstrandredder' vindt elke zaterdag van september tot juni tussen 10.00u en 11.00 hoodzakelijk plaats in het zwembad Duinenwater te Knokke-Heist.


Telkens gerelateerd aan de te kennen theorie en de te kunnen vaardigheden wordt een combinatie van onderstaande uitstappen ingepland. Buiten het zwembad zijn ook enkele lessen reanimatie voorzien.


 • Gebruik van reddingsmiddelen te Lakeside Paradise te Knokke-Heist.
 • Bezoek aan de Brandweer van Knokke-Heist.
 • Rondleiding in de VBZR te Blankenberge.
 • Opzet van een Strandreddingspost te Knokke-Heist.


In het zwembad wordt enkel aansluitende zwemkledij, exclusief ontworpen om te zwemmen, toegestaan; zwemshorts zijn dus verboden. Gelieve daarmee rekening te houden vanaf de eerste les. 


De sportclubs maken gebruik van groepscabines, waar je persoonlijke spullen kunnen blijven liggen tot na de les. Wie toch waardevolle zaken wenst op te bergen kan gebruik maken van de lockers in de inkomhal, die werken met inworp van een muntstuk van 2 euro.


Wie met de wagen komt en gebruik wil maken van de parking van het zwembad betaalt hiervoor apart aan de kassa van het zwembad.

Afwisselend, leerrijk programma

De cursus 'Jeugdstrandredder' bestaat uit 30 lessen, opgedeeld in 3 modules, waarin telkens één of meerdere van onderstaande technieken aangeleerd. De twee laatste lessen van een module zijn gereserveerd voor een tussentijdse evaluatie of eindtest waarbij de praktijk en theorie getoetst worden. Op die manier wordt de persoonlijke evolutie van elke cursist bijgehouden. Op het einde van de cursus kan dit resultaat ingekeken worden.

Zelfredzaamheid

Redderssprong / Bevrijdingsgrepen / Vervoersgrepen / Transportgrepen


In de eerste module wordt gefocust op zelfredzaamheid. Je leert de inhoud van de termen 'eigen veiligheid' en 'droge redding'. Na deze module kan je een drenkeling veilig vervoeren in het water en transporteren op het droge.

Hulpmiddelen

Reddingsvest / Knopenleer / Torpedoboei / Zwemgordel / Popzwemmen


In de tweede module maak je kennis met verschillende hulpmiddelen. Je leert verschillende knopen maken. Na deze module kan je een drenkeling redden met een kayak en reddingsplank. Uiteraard blijven de opgedane kennis en praktische handelingen uit de eerste module steevast op de proef gesteld.

Casussen

Hartprobleem / Ademhalingsprobleem / Foutenanalyse


De derde en laatste module fungeert als synthese van het volledige cursusjaar. Naast het ensceneren van enkele casussen leer je tijdens de uitstap naar het strand van Knokke-Heist een reddingspost opzetten en dien je te slagen voor de zeezwemproef vooraleer te kunnen doorschuiven naar het tweede en eventueel derde, vierde of vijfde cursusjaar, waar de rode draad hetzelfde blijft, maar er meer wordt gefocust op het leren aanleren van de opgedane kennis.